Divan Şiirinde İstanbul

Divan Şiirinde İstanbul .
Yazar : Asaf Halet ÇELEBİ
Yayınevi : Hece Yayınevi
Kitap Türü : Osmanlı Divan Şiiri
Dili : Türkçe
Açıklama ;
İşte bu sebeble ben de Divan Şiirinde İstanbul'u hazırlarken intihab ettiğim eserlerde o zaman İstanbul'daki hayat ve hususiyetleri canlandırmış olanları seçmeye bilhassa itina ettim. Edebi kıymet belki de ikinci derecede kalmış olabilir. Bu parçalarda bilhassa Nedim, Vasıf, İlhami (Sultan Üçüncü Selim) 'in şarkılarında devirlerinin zevk ve rengini, mehtap ve Boğaziçi alemlerini, bazı kaside girizgahlarında ve manzum tarihlerde yangınları, büyük kışları çarşı pazarları, meşhur kasırlarla köşklere ait tasvirleri, Ramazaniyelerde Ramazan'a dair tahassüsleri mahyaları, gece eğlencelerini, Sevahilnamelerde ve diğer mesnevilerde revaçta olan mesirelerle Boğaziçinin bariz hatlarını bulmak mümkündür.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !